Προεδρείο - Γραμματεία

Βάσει του καταστατικού της Συνόδου των Πρυτάνεων, η θητεία του εκάστοτε Προέδρου είναι διετούς διάρκειας. Ο εκάστοτε Πρόεδρος ορίζεται κατά την τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου που προηγείται της λήξης της θητείας του απερχόμενου προέδρου και ο νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την επόμενη συνεδρίαση. Η Γραμματεία της Συνόδου των Πρυτάνεων θα εδρεύει στην έδρα του εκάστοτε Προέδρου (Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) ή όπως άλλως αποφασίσει η Σύνοδος.

Διοικούσα Αρχή της ΣΠΚΠ:

Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.