Νέα και Ανακοινώσεις

Η Επίτροπος Βασιλείου και οι Πρυτάνεις κυπριακών πανεπιστημίων

 

Εξαιρετικά σημαντική και χρήσιμη υπήρξε η συζήτηση υψηλού επιπέδου για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα που διοργανώθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012. Στη συζήτηση συμμετείχαν  η καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, ο καθηγητής Μιχάλης Ατταλίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο καθηγητής Κώστας Χρίστου, Πρόεδρος  της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής  Ανδρέας Ορφανίδης, Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο καθηγητής Ηλίας Ντινένης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Η συζήτηση ήταν μια πρωτοβουλία της Ανδρούλλας Βασιλείου, Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία.

Η κα. Βασιλείου στο εισαγωγικό της σχόλιο, επεσήμανε την ανάγκη για κινητοποίηση και συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κύπρου προς την κατεύθυνση δημιουργικών αλλαγών. Οι σύγχρονες και οι μελλοντικές προκλήσεις, υπέμνησε η Επίτροπος, απαιτούν νέους τρόπους σκέψης και δράσης προκειμένου η Κύπρος να βελτιωθεί σε σειρά ζητημάτων στα οποία υστερεί.

Οι Πρυτάνεις των κυπριακών πανεπιστημίων παρέθεσαν ενδιαφέρουσες απόψεις αναφορικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να ιεραρχηθούν και να προωθηθούν προκειμένου η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η έρευνα να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Κατά τη συζήτηση,  ο Καθηγητής Κώστας Χρίστου επεσήμανε τις προοπτικές για την καθιέρωση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών στον κυπριακό χώρο που αφενός θα έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό και αφετέρου θα λειτουργούν στο πλαίσιο της ανοικτής εκπαίδευσης και μάθησης, όπως αυτή συζητείται και διαμορφώνεται στην Ευρώπη (“Opening up education”). Οι αναφορές του καθηγητή Χρίστου για πρωτοβουλίες προσφοράς προγραμμάτων σπουδών από κοινού μεταξύ των πανεπιστημίων, βρήκε πολύ θετική ανταπόκριση από τους Πρυτάνεις. Ο καθηγητής Ατταλίδης, που προεδρεύει αυτή την περίοδο της Συνόδου των Πρυτάνεων, εξέφρασε την πλήρη του συμφωνία με την ιδέα, αφού όπως σημείωσε τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν μέσα από αυτού του είδους συνεργασίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τόσο τα ίδια όσο και την Κύπρο ευρύτερα.  

Στα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας των νέων πτυχιούχων αναφέρθηκε η καθηγήτρια Κεραυνού, τα οποία όπως επεσήμανε δεν πρέπει να αφήσουν αδιάφορα τα κυπριακά πανεπιστήμια. Χρειάζεται, ανέφερε, τα πανεπιστήμια να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα τόσο για προσαρμογές στα προγράμματα σπουδών όσο και στους αριθμούς εισακτέων κατά κλάδο.  

Ο καθηγητής Ορφανίδης, εστίασε τις παρεμβάσεις του στην ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η καινοτομία που μπορεί να προκύπτει από την έρευνα θα πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για την Κύπρο.  Για το θέμα αυτό, η καθηγήτρια Κεραυνού αναφέρθηκε στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και στις ευκαιρίες που προσφέρει στα πανεπιστήμια μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ Ακαδημίας και Βιομηχανίας που προωθεί, υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ταλαντούχων ερευνητών οι οποίοι θα είναι σε θέση να εργαστούν από κοινού με τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής κοινωνικής και οικονομικής απόδοσης.   Συμπληρώνοντας, η Επίτροπος Βασιλείου υπέδειξε ότι τα νέα προγράμματα Erasmus For All που εφαρμόζονται από το 2012 σε πιλοτική βάση και θα επεκταθούν το 2014, σχεδιάστηκαν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και στοχεύουν στην ανάπτυξη πέραν των 600 “University Business Alliances” σε όλη την Ευρώπη. Η Επίτροπος παρότρυνε τους Πρυτάνεις να επιδιώξουν ενεργό ρόλο των κυπριακών πανεπιστημίων στα καινούργια αυτά προγράμματα καθώς όπως είπε, πρόκειται για μια δυναμική και πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία. 

Το ευρύτερο θέμα της οικονομικής και κοινωνικής απόδοσης των μεγάλων επενδύσεων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τόσο από πλευράς του κράτους όσο και από πλευράς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, έθιξε ο καθηγητής Ντινένης. Υπέδειξε πως η απόδοση αυτών των επενδύσεων πρέπει απαραιτήτως να αυξηθεί και υπέδειξε ότι η προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια.

Υπερθεματίζοντας, ο καθηγητής Ατταλίδης υπέδειξε ότι χρειάζεται άμεσα η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής ως προς τα θέματα αυτά και επεσήμανε ότι και το κράτος έχει ρόλο να διαδραματίσει, μέσα από τις δομές και τις δυνατότητες που διαθέτει τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Ως προς την ερευνητική δραστηριότητα, ο καθηγητής Ατταλίδης σημείωσε ότι η Κύπρος παραμένει στην τελευταία θέση της Ευρώπης σε σχέση με την επένδυση στην έρευνα και υπέδειξε, αναφέροντας πολλά παραδείγματα, ότι οι χώρες που είναι πρώτες στον τομέα αυτό, έχουν αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι οι υπόλοιπες.   

Η Επίτροπος Βασιλείου, με την ολοκλήρωση της συζήτησης, που συντόνιζε ο γνωστός δημοσιογράφος Κυριάκος Πιερίδης, αφού ευχαρίστησε τους Πρυτάνεις για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και για τη συμμετοχή τους, συνόψισε τα κύρια θέματα που χρειάζεται άμεσα να τεθούν προς ανάλυση από τα κυπριακά πανεπιστήμια. Αναφέρθηκε δηλαδή στις προοπτικές ανάπτυξης διαπανεπιστημιακών και εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, στην ενίσχυση της προσπάθειας προσέλκυσης ξένων φοιτητών, στην προαγωγή της δημιουργικής επιχειρηματικότητας μέσα από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στην ανάγκη μείωσης του κενού που παρατηρείται μεταξύ της γνώσης που αποκτούν οι απόφοιτοι και των δυνατοτήτων εργοδότησης τους σε συναφείς κλάδους της Οικονομίας.

Καταλήγοντας, η κυρία Βασιλείου, επεσήμανε ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια είναι οι φορείς εκείνοι που με δικές τους πρωτοβουλίες θα επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές και ότι η συνεργασία μεταξύ τους θα προέλθει μόνο μέσα από τη δική τους δραστηριότητα και ασφαλώς όχι μέσα από επιβολές είτε από το κράτος είτε από ευρωπαϊκούς θεσμούς.   

Η καθηγήτρια Κεραυνού, ως φιλοξενούσα τη συνάντηση των Πρυτάνεων, ευχαρίστησε την Επίτροπο Βασιλείου για την πρωτοβουλία και τους Πρυτάνεις για τις δημιουργικές και τεκμηριωμένες απόψεις που κατέθεσαν. Η καθιέρωση τακτικών επαφών, ανέφερε κλείνοντας τη συζήτηση, θα συμβάλει προς την επίτευξη μιας σειράς κοινών στόχων των κυπριακών πανεπιστημίων. 

02 07

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις Η Επίτροπος Βασιλείου και οι Πρυτάνεις κυπριακών πανεπιστημίων